Η επιλογή της τράπεζας είναι εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα, ειδικά στα στεγαστικά δάνεια που συνεπάγονται πολύ μακροπρόθεσμη δέσμευση. Ετσι πριν από την τελική επιλογή, θα πρέπει κανείς να περάσει από πολλές τράπεζες, να εξηγήσει με ακρίβεια τι ακριβώς θέλει και να καταγράψει με ακρίβεια τι προσφέρει η κάθε τράπεζα. Πέραν του επιτοκίου, που αποτελεί το άλφα και το ωμέγα στο στεγαστικό δάνειο, θα πρέπει να δει κανείς διάφορα άλλα «μικροέξοδα», όπως έξοδα ενημέρωσης (που σε ορισμένες τράπεζες είναι πολύ υψηλά), έξοδα φακέλου, έξοδα ασφάλισης του ακινήτου κ.λπ.