Η μόδα των τελευταίων μηνών είναι τα στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο Ελβετίας! Το δυνατό σημείο των στεγαστικών δανείων που έχουν σημείο αναφοράς τα ελβετικά επιτόκια είναι η σταθερότητα των ελβετικών επιτοκίων αλλά και ότι βρίσκονται σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα των ευρωεπιτοκίων. Το αδύνατο σημείο όμως είναι ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Το δάνειο προσφέρεται σε ελβετικό φράγκο και κατά συνέπεια η αποπληρωμή του δανείου εξαρτάται από την πορεία της ισοτιμίας ευρώ - φράγκου. Αν, για παράδειγμα, το ευρώ εξασθενήσει σημαντικά έναντι του ελβετικού φράγκου τότε το υπόλοιπο του δανείου και η μηνιαία δόση θα αυξηθούν σημαντικά, ακόμα και αν το ελβετικό επιτόκιο παραμείνει σταθερό. Με άλλα λόγια, ο δανειολήπτης αναλαμβάνει δύο κινδύνους: Το ενδεχόμενο τα ελβετικά επιτόκια να αυξηθούν (όπως συμβαίνει τώρα με τα ευρωεπιτόκια) αλλά και τον κίνδυνο το ευρώ να αποδυναμωθεί έναντι του ελβετικού νομίσματος.