Εξαιρώντας τα σταθερού επιτοκίου, ιδιαίτερα αποτελεσματική λύση για τη «θωράκιση» των δανείων και της μηνιαίας δόσης από τις μεγάλες μεταβολές των επιτοκίων είναι τα δάνεια με προκαθορισμένο όριο διακύμανσης. Tα δάνεια αυτά προσφέρονται με ένα βασικό επιτόκιο για παράδειγμα 4,5% και προσφέρουν ένα προκαθορισμένο όριο διακύμανσης για παράδειγμα + ή -2% αναλόγως της αύξησης του euribor. Tο πλεονέκτημα των δανείων αυτών είναι ότι όσο και να ανέβει το euribor το επιτόκιο του δανείου σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπεράσει το 6,5%. Aντίθετα, αν το euribor επανέλθει σε πτωτική τροχιά, ο δανειολήπτης θα ωφεληθεί γιατί το επιτόκιο μπορεί να υποχωρήσει μέχρι και δύο ποσοστιαίες μονάδες.